Els nostres errors

Hem comès alguns errors que ens han estat útils per avançar:

  • Voler o creure saber més que el client.
  • Voler entendre-ho i explicar-ho tot.
  • Repetir l’experiència enlloc d’aprendre d’ella.
  • Seduir i deixar-se seduir.
  • Tenir pressa i voler canviar-ho tot.
  • Explicar malament la nostra intervenció.

Intentem que els nostres errors siguin nous, estem a sobre. Anirem comentant/incorporant el que anem aprenent.