Neus Ribas

Aprenent de vocació. Formació interdisciplinar en psicologia i empresa. Experiència a integrar ses perspectives individual i organitzacional, tant en línia com en consultoria. Trajectòria professional vinculada a la creació, el desenvolupament i la gestió d’equips de treball. El disseny, la implantació i el seguiment de polítiques i plans de desenvolupament professional són sa seua especialitat.